Plantacja Choinek "Rezerwat Bobra"

SPRZEDAŻ KWATER - choinki: świerk srebrny i świerk pospolity czyli norweski

w rewelacyjnych cenach! Nowa forma sprzedaży na naszej plantacji! Jestem przekonany, że oferta będzie się cieszyła dużą popularnością wśród nabywców korporacyjnych, ze względu na wyjątkową atrakcyjnośc cenową i dużą swobodę w wyborze usług dodatkowych.

Hurt choinek - Sprzedaż kwater

Co oferujemy - żywe choinki:

 • Uproszczona forma: sprzedaż żywych choinek - bez przebierania: nabywca zobowiązuje się do 20 grudnia uprzątnąć wybraną przez siebie kwaterę z choinkami. Asortyment rozmiarowy mieści się w ogólnej normie: choinki od 100 do 350 cm.

Oferta żywe choinki przed-sezonowa:

 • Obowiązują dwa poziomy cenowe: poziom przedsezonowy, przy składaniu zamówień wstępnych (10% zaliczka) do 01 września premiowany jest dodatkowym, 16% rabatem! 16 zł takiej ceny jeszcze nie było - 16 zł żywa choinka bez względu na jej wysokość!!! Od 1 września do 30 października umowy są potwierdzane, co wiąże się z wpłatą kolejnej transzy zaliczki w wysokości 20%. Rozliczenie końcowe następuje przed przystąpieniem do eksploatacji kwatery, ale nie później niż do 30 listopada, kiedy to następuje wpłata pozostałej części należności za sprzedaż choinek!

Oferta żywe choinki sezonowa

 • Sprzedaż w sezonie odbywa się na podobnych zasadach, ale dotyczy umów zawieranych po 1 września - obowiązuje już wtedy standardowa cena sezonowa na żywe choinki, którą aktualnie szacujemy na 19 zł. Podpisanie umowy wiąże się z wpłatą 30% zaliczki. Rozliczenie końcowe następuje przed przystąpieniem do eksploatacji kwatery, ale nie później niż do 30 listopada, kiedy kupujący wpłaca pozostałą część należności!

Zakres usług plantacji w cenie:

 • Przy sprzedaży choinek zarówno w ofercie przedsezonowej jak i w ofercie standardowej (w sezonie) cena nie zawiera żadnych usług dodatkowych: znaczenia, wycinki, kopania, pakowania, zwiezienia i załadunku. Wymienione usługi możemy świadczyć odpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Eksploatacja kwatery przez dwa lata

 • Istnieje możliwość wycięcia tylko części choinek i pozostawienia reszty świerków na kolejny rok - dopłata do takiej opcji to 3000 zł jednorazowo, a opcja musi być ujęta w umowie zakupu - możliwość aneksowania do 30 listopada! W tej cenie nabywca ma zapewnione dodatkowo trzykrotne koszenie kwatery

Podsumowanie sprzedaży kwater:

 • świerk pospolity, formowany o wysokości 100-300cm
 • szacunkowa ilość choinek w jednej kwaterze to 2800 szt
 • cena obowiązująca do 1 września 16 zł za choinkę
 • cena obowiązująca od 1 września 19 zł za choinkę
 • zaliczka przy złożeniu zamówienia wstępnego 10%
 • kolejna transza zaliczki w wysokości 20% do 30 października
 • zaliczka przy zakupie po okresie promocji 30%
 • realizacja należności końcowej (70%) nie pózniej niż do 30 listopada - przed rozpoczęciem wycinki/kopania choinek!
 • zakończenie wycinki kwatery do 20 grudnia
 • mozliwość eksploatacji kwatery przez kolejny sezon - za dodatkową opłatą w wysokości 3000zł za każdy dodatkowy sezon!

Szybki kontakt z Plantacją Choinek

...

Dzięki poniższemu formularzowi złożysz szybko i bezpiecznie zamówienie wstępne na choinki - potwierdzimy kontakt tak szybko jak tylko będzie to możliwe!